2015. szeptember 16., szerda 14:10

Koszorúzás a Báthory-szobornál

Ünnepélyes keretek között emlékeztek szeptember 13–án, a Hajdúsági Múzeum előcsarnokában Báthory Gáborra, a kállói hajdúk Böszörménybe telepítőjére.

Fórizs László felidézte Báthory Gábor történelemi alakját, életútját. Hangsúlyozta, az államférfi egész életében törekedett a hajdúk gondjainak-bajainak orvoslására. Az 1608-1613 között uralkodó fejedelem vesztét is éppen ezek a fegyverforgató katonák okozták, azzal, hogy meggyilkolták. Báthory Gábor a böszörményiek számára azért fontos és megbecsülendő személy, mert őseinket e helyre telepítette. Az utókor pedig igyekezett megfelelni az azt követő időszak kihívásainak is.


Kategória: Beszámolók
2015. szeptember 16., szerda 14:15

Testvérvárosok köszöntése

Hajdúböszörménynek tizenegy testvértelepülése van, szerte a világban. A Város napjára Beregszászról, Gyergyóalfaluból, Harkányból, Krasnikból, Montesilvanoból, Újrónafőről és Valdajból érkeztek vendégek.

A Testvérvárosi sétányon, szeptember 12-én megtartott ünnepséget Sőrés István alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. A szónok a barátság megtartó erejéről szólt, annak fontosságát emelte ki  – Böszörmény komolyan gondolja a testvérvárosi kapcsolatot, hosszú távra tervez. A barátságot ápolni kell, mert csak úgy működik – zárta gondolatait Sőrés István alpolgármester.


(Gargya Imre)

Kategória: Kultúra
2015. szeptember 16., szerda 15:32

A büntetés sohasem volt kellemes

Már hagyomány, hogy a város napjához kötődő rendezvények sorában mindig helyet kap egy történelmi konferencia. Évről–évre a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltára és a Hajdúsági Múzeum közösen gondoskodik arról, hogy az érdeklődők minél többet ismerjenek meg a múlt történéseiből. Az idén, szeptember 14-én, a Városháza Báthory-termében „Büntetőbíráskodás a hajdúkerülettől a kádári megtorlásokig” címmel rendeztek tanácskozást.

Kiss Attila polgármester köszöntőjében megfogalmazta, a város napi rendezvényeket úgy állítják össze, hogy minden korosztály megtalálja benne a kedvére valót. Fontos a ma élő ember számára, hogy minél többet tudjon meg múltjáról. – Ebben segít a konferencia is, amelynek anyagát remélhetőleg írásos formában is kézbe vehetik majd a történelem iránt érdeklődők– zárta gondolatait a polgármester.


Kategória: Beszámolók
2015. szeptember 16., szerda 15:03

Először ünnepeltek a megújult Bocskai téren

Ünnepi képviselő-testületi ülésre várták az érdeklődőket, szeptember 13-án délután.

A történelmi zászlók bevonulását követően, O. Szabó István színművész mondta el, Veres Péter Én nem mehetek el innen című költeményét. 

Kiss Attila polgármester megállapította, hogy a közgyűlés, tizennégy képviselő jelenlétével határozatképes. Beszédében kitért arra, hajdú eleink, letelepítésük után hamar felismerték, hogy iskolázottság nélkül nincs jövő. Ezért is tartották fontosnak, hogy 1621-ben megteremtsék a tanulás feltételeit.– A hajdúvárosok számára az összefogás egyik legszebb példáját a Hajdúkerület megszervezése adta – emelte ki a polgármester. A város mindig is büszke volt azokra, akik a saját berkeiken túl az országban, s annak határain kívül is öregbítették Böszörmény jó hírét. Ilyenek többek között a díszpolgárok, akiket példaként lehet állítani mindenki elé.


Kategória: Kultúra
2015. szeptember 16., szerda 14:30

Tisztelet a díszpolgároknak

Tizenöt ember portréja díszíti napjainktól a városháza emeleti folyosójának falát. Van közöttük pedagógus, képzőművész, jogász, orvos, paróchus, költő, vállalkozó és zeneművész. Két dolog közös mindannyiukban: Böszörményhez kötődtek, kötődnek ezer szállal, s mindannyian birtokosai a város legrangosabb elismerésének.

Kiss Attila polgármester köszöntőjében megfogalmazta, az önkormányzat egy régi adósságát törlesztette a díszpolgáraival szemben, amikor létrehozta ezt a falat. A polgármester fontosnak tartotta, hogy a város lakói is „képben” legyenek a legtöbbet tevő emberek személyét illetően, ha munkásságukat nem is teljesen, de arcukat, személyüket a fényképeken keresztül ismerjék meg.


Kategória: Beszámolók
2015. szeptember 16., szerda 14:12

Kell az Istenbe vetett hit

A Város napjának reggelén ünnepi istentiszteletre várták az embereket, a Bocskai téri református templomba.

A 42. zsoltár eléneklése után, Jeremiás próféta könyvéből idézett Loment Péter lelkipásztor. Köszöntőjében elmondta: szeretnénk elődeink nyomát követni, hogy olyan hittel és bátorsággal éljük az életünket. Igehirdetésében Jeremiás próféta 29. könyvének részeiből idézett. Ennek lényege, hogy tenni, fáradozni kell a városért. Loment Péter szerint a ma emberének tájékozottnak kell lenni, de a különböző orgánumok csak negatív híreket közvetítenek a befogadók felé. A lelkipásztor szerint, ezáltal kiölik a reményt, hogy valamikor jobbra fordulhat az embertársaik élete. Önmagában a munka kevés, kell hozzá az Istenbe vetett hit is – fogalmazott.


Kategória: Beszámolók
2015. szeptember 16., szerda 14:05

Jubiláló kertbarátok

Még az is csodájára járt a kert gyümölcseinek, aki nem érez különösebb vonzalmat az iránt, hogy a saját keze munkája és verejtéke árán kóstolja meg a kiskertben termett földi javakat. A Tessedik Sámuel Kertbarátkör négy évtizede azon munkálkodik, hogy ne vesszen ki embertársaikból ez az érzés. A szeptember 12-én kiállított kínálat is erről tanúskodott.

A Fodor Pálné elnök asszony által vezetett közösség ismét bizonyította a kiállításra látogatóknak, megszállottakkal van dolguk.

A jubileumi rendezvényen Kiss Attila polgármester elismeréssel szólt a város egyik legrégebben működő civilszervezetének munkájáról. Fodor Pálné is megerősítette az együtt munkálkodás örömét.


Kategória: Beszámolók
2015. szeptember 16., szerda 13:43

Még nem ették meg a kenyerük javát

A Civilek a Lakóhelyért Egyesület és a Hajdúböszörmény Értékeiért és Turizmusáért Közhasznú Egyesület már az utánpótlásra is gondolt a Hajdúsági Kenyérünnepen és Kemencés Napon. A szeptember 12-én, a Tájházakban rendezett eseményen a gyerekek a jelképes kemencébe vetették be „sütnivalójukat”.

Ezzel egyidőben az Eötvös-iskola száz kisdiákja fonta szorgalmasan a kalácskákat. Nagy Imre, az egyesület elnöke elmondta, hogy az idén a tizennégy HÍR (Hagyományok-Ízek-Régiók) – védjegyes termékek közül a legnépszerűbbeket sütötték meg. Az idei újdonság a szilváskalács, mákos ködmönujj, szemüveges, almás csiga, házi rétes. Továbbra is keresik a kredencfiókok mélyén a receptúrákat, amelyek már réges-régen feledésbe merültek. Az újdonságokat próbasütéssel tesztelik. Erre azért van szükség, mert egészen más az íz– és állaghatás kis és nagytételben.


Kategória: Beszámolók
2015. szeptember 16., szerda 13:02

Főhajtás Bocskai fejedelem előtt

A Hajdúság honszerző fejedelmére emlékeztek a késői utódok szeptember 11-én, a róla elnevezett téren, Holló Barnabás alkotása előtt.

A Bocskai-iskola tanulóinak műsorát követően Kiss Antal intézményvezető mondott ünnepi beszédet. Ebben szólt a legfontosabb emberi értékekről, a hűségről, amellyel megőrizhetjük méltóságunkat. Ismertette a fejedelem életútját, melyből kiemelte kivételes diplomáciai érzékét. Bocskainak elévülhetetlen érdemei vannak a magyar törvénykezés megteremtésében, s a hivatalnoki állomány létrehozásában.


Kategória: Beszámolók
2015. szeptember 16., szerda 11:25

Határok nélkül

Hetedik alkalommal rendezték meg a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégiós Fesztivált szeptember 11-én.

Mező László, a Hajdúböszörményi Fiatal Művészek Egyesületének alelnöke a rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy a kezdetektől fogva a határmenti kapcsolatok ösztönzésére helyezték a hangsúlyt.


Kategória: Kultúra
1 / 2 oldal
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates