2015. szeptember 03., csütörtök 10:11

Testületi döntések

Írta:

Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület augusztus 28-án, a városháza Báthory-termében.

A városatyák nyolc napirendi pontot tárgyaltak meg. A testület a helyi közvilágítás korszerűsítésére irányuló uniós pályázat építési beruházás, kivitelezési munkálatainak elvégzésével, a Hajdúböszörmény 2015. Konzorciumot bízta meg.

A képviselőtestület együttműködési megállapodás aláírásáról is döntött, a parlagfű elleni védekezés érdekében a Zöld Körrel.

Korábban nem nyert az önkormányzat pályázata, amely az Eötvos-iskola energetikai korszerűsítésére irányult, most viszont meghívást kaptak a második fordulóban való részvételre, növelve a sikeres elbírálás esélyeit.

A képviselők pályázat benyújtását hagyták jóvá a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatásra. 

A városatyák döntöttek a Karap Ferenc utcai orvosi rendelő ügyében is. Az ott praktizáló két háziorvos önerőből vállalta az épület felújítását, akadálymentesítését, illetve mentőbejárat kialakítását. Az önkormányzat ennek fejében 15+5 évre, térítésmentesen használatukba adja az épületet.


(Gargya Imre)

2015. június 05., péntek 10:11

Gazdasági- és fejlesztési terv

Írta:

A képviselő-testület május 28-ai ülésén a napirendek tárgyalását több, a tavalyi költségvetéssel kapcsolatos előterjesztés megvitatásával kezdte a grémium.

Elfogadták a 2014. évi költségvetési zárszámadásról szóló beszámolót, amely megállapítás szerint a büdzsé fő célkitűzéseit sikerült teljesíteni. Majd a testület a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóság, és az ezen belül működő Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Örs 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót hagyta jóvá. Elhangzott, hogy sem létszámban, sem szakmai szempontból „nem lépett vissza” Böszörményben a tűzoltóság, amióta hivatásos.


Huszonnyolc téma került a döntéshozók asztalára a legutóbbi, április 30-ai testületi ülésen.

Napirend előtti felszólalásában Pálinkás Csaba, a Csergetés rendezvényének megszervezése kapcsán, a Kossuth utca lezárásával járó közlekedésben tapasztalható problémákat vetette fel, valamint a Polgármesteri Hivatal közelében található három gyalogos-átkelőhely balesetveszélyességére hívta fel a figyelmet.


2015. április 01., szerda 10:00

Közműfejlesztés, járdaépítés…

Írta:

A képviselő-testület március 26-ai ülésén huszonhárom téma szerepelt a döntéshozók asztalán.

Első napirendként a harminchárom eljárást tartalmazó, éves összesített közbeszerzési tervet fogadták el. Mivel a kiírások függnek az évközi pályázati lehetőségektől, a dokumentum későbbi módosítása, bővítése szükségessé válhat. A továbbiakban a testület tagjai hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy az üzemeltető Kft. a három köztemető fejlesztésére vonatkozóan tanulmánytervet készíthessen. Ehhez 250 000 forint anyagi támogatást szavaztak meg. A téma tárgyalása során elhangzott javaslatot szintén elfogadták. Ennek értelmében kérték, hogy a temetőben szolgáltatók tegyék közre a város honlapján az általuk alkalmazott díjtételeket.


2015. március 16., hétfő 00:00

A foglalkoztatás segítése

Írta:

Két napirendet tárgyaltak a döntéshozók a március 5-ei rendkívüli nyílt ülésükön.

A testület elfogadta a hajdúböszörményi 3276, 3278 és a 3282 hrsz-ú Külső-Újvárosi út melletti önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot. A témával kapcsolatban elhangzott, a területek beépítésére az elmúlt években már több elképzelés is volt. Nemrég a Globalven Kft. jelezte Hajdúböszörmény területén beruházási szándékát. Az önkormányzat az értékesítéssel a foglalkoztatást kívánja elősegíteni, ezért az eladási irányárat erre tekintettel határozták meg, melynek összege 3000 Ft/m2 + ÁFA. Az ingatlanok a vonatkozó jogszabályok alapján nyilvános pályázati eljárásban kerülnek majd értékesítésre. A Képviselő-testület felkérte a Városfejlesztési és Műszaki Osztályt az erdőterület végleges, más célú hasznosítására vonatkozó engedély beszerzésére, valamint a közművek elhelyezésével kapcsolatban, a telekalakítási eljárás lefolytatására. Az engedélyek birtokában kérték a Gazdálkodási Osztályt, hogy készítsen előterjesztést az ingatlanok részletes értékesítési feltételeinek meghatározására.


1 / 5 oldal
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates