2015. szeptember 16., szerda 15:32

A büntetés sohasem volt kellemes

Írta:  Gargya Imre
  • Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret csökkentése Betűméret növelése Betűméret növelése
  • Nyomtatás
  • E-mail
Értékelés:
(0 szavazat)

Már hagyomány, hogy a város napjához kötődő rendezvények sorában mindig helyet kap egy történelmi konferencia. Évről–évre a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltára és a Hajdúsági Múzeum közösen gondoskodik arról, hogy az érdeklődők minél többet ismerjenek meg a múlt történéseiből. Az idén, szeptember 14-én, a Városháza Báthory-termében „Büntetőbíráskodás a hajdúkerülettől a kádári megtorlásokig” címmel rendeztek tanácskozást.

Kiss Attila polgármester köszöntőjében megfogalmazta, a város napi rendezvényeket úgy állítják össze, hogy minden korosztály megtalálja benne a kedvére valót. Fontos a ma élő ember számára, hogy minél többet tudjon meg múltjáról. – Ebben segít a konferencia is, amelynek anyagát remélhetőleg írásos formában is kézbe vehetik majd a történelem iránt érdeklődők– zárta gondolatait a polgármester.


 

Szendiné Orvos Erzsébet, a levéltár megyei vezetője a hajdúvárosok XVII. századi joggyakorlatáróltartott előadást. Ebből kitűnt, elődeink nagyon hamar felismerték, hogy az önállóság helyett egységben az erő: a Hajdúkerület megalakításával, sokkal hatékonyabban tudták érvényesíteni jogaikat.

Kopócs János történész a „Bűn és bűnhődés a Hajdúkerületben” címmel a betyárokról és üldözőikről értekezett. Említést tett Angyal Bandiról, az „úri betyárról” és Rózsa Sándorról a „nemzeti hősről”. Megemlítette az egyik leghíresebb csendbiztos, Barcza Dániel nevét, aki nem átallotta kém segítségét igénybe venni a híres alföldi betyár, Sós Pesta elfogásához.

Szekeres Gyula, a Hajdúsági Múzeum igazgatója Sós Pestáról értekezett. Annak fogva tartását és szökésének történetét tárta a hallgatóság elé. A kutatóknak nem volt egyszerű dolga, amikor a híres betyárt kellett beazonosítaniuk. A kitartó munka azonban eredményre vezetett: sikerült feltérképezni szinte a teljes életútját a böszörményi megyeháza pincebörtönében is raboskodó portyázónak, aki korának sajátos alakja volt.

Kovács Ilona főlevéltáros a humort sem nélkülözte előadásában. Azokról a válogatott szidalmakról szólt, amelyek miatt sokaknak járt büntetés, a két világháború közötti időszakban, Böszörményben. Családi perpatvar, a kormányzó sértegetése, a haza gyalázása miatt.

Varjasi Imre, a fióklevéltár vezetője a kádári megtorlások helyi sajátosságairól szólt. Ebben személyes példákkal illusztrálta az 1956-os forradalomban szerepet vállalók meghurcolását. Számos böszörményinek kellett elszenvednie a megtorlás borzalmait, nemcsak fizikálisan, hanem lelkileg is: állásuktól megfosztva, egzisztenciálisan ellehetetlenítve kellett élniük évtizedeken keresztül.

A konferenciát követően, a helyi levéltár és a múzeum munkatársainak közös munkája nyomán, a Hajdúsági Múzeumban nyílt kiállítás „A tortúrától a megtorlásig – avagy a Hajdúkerület büntetőbíráskodásától a kádári vérbíróságig” címmel.


(Gargya Imre)

Megjelent: 1294 alkalommal
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates