2015. augusztus 11., kedd 00:00

Bírósági ülnök választás

Írta: 
  • Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret csökkentése Betűméret növelése Betűméret növelése
  • Nyomtatás
  • E-mail
Értékelés:
(0 szavazat)

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK 2015. ÉVI SORON KÍVÜLI VÁLASZTÁSÁRÓL

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

Magyarország köztársasági elnöke a legutóbbi bírósági ülnökválasztás időpontját 2015. március 7.
és 2015. április 30. között terjedő időszakra tűzte ki.

Az ülnökválasztás megtartására megállapított határidő leteltét követően néhány bíróság jelezte, hogy a megválasztott ülnökök létszáma nem elégséges a bíróságok zökkenőmentes működéséhez, illetve az ítélkező tanácsok törvényes megalakításához, ezért szükséges új választás kiírása.


A köztársasági elnök a soron kívüli ülnökválasztást várhatóan 2015. augusztus 1. és szeptember 30. napja közötti időpontra tűzi ki.

Az ülnökök választása a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat képviselő-testületeinek (Hajdúböszörmény Város Önkormányzata képviselő-testületének) feladata. Az ülnökök megbízatása
4 évre szól.

1. A Hajdúböszörményi Járásbíróságra 6 fő bírósági ülnök (3 fő ülnök, 3 fő pedagógus ülnök) jelölhető.

2. Jelöltet állíthatnak:
- a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok,
- a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok,
- a bíróság illetékességi területén működő egyesületek, kivéve a pártokat,
- a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökei esetében a bíróság illetékességi területén alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei (nyugdíjasokra is lehet jelölést adni).

3. Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött, de a 70. életévét el nem ért magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

4. Jelöléshez szükséges dokumentumok:
- a jelölő állampolgár, vagy jelölő szervezet által kitöltött és aláírt „Bírósági ülnökké jelölés” elnevezésű nyomtatvány,
- a jelöltnek az írásbeli nyilatkozata a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról,
- a jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul hatósági bizonyítvánnyal (erkölcsi bizonyítvány) kell igazolnia büntetlen előéletét, illetve a közügyektől való eltiltás nemlegességét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

5. A jelöléshez szükséges nyomtatvány és nyilatkozat átvehető munkaidőben a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) 22. irodájában, illetve letölthető Hajdúböszörmény város honlapjáról (www.hajduboszormeny.hu). Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó bővebb tájékoztatás ugyanitt megismerhető.

6. A bírósági ülnökök jelölését a mellékletekkel együtt a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) 22. irodájában lehet leadni vagy postai úton megküldeni
2015. augusztus 31. 16.00 óráig.

Hajdúböszörmény, 2015. augusztus 10.

Kiss Attila
polgármester
 

Megjelent: 4113 alkalommal
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates