2015. augusztus 11., kedd 00:00

Lakossági tájékoztató

Írta: 
  • Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret csökkentése Betűméret növelése Betűméret növelése
  • Nyomtatás
  • E-mail
Értékelés:
(0 szavazat)

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 2015. július 4. napjától hatályos módosítása kibővítette a hadigondozásra jogosult magyar állampolgárok körét.

A módosítás alapján hadigondozásra jogosult az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki
* katonai szolgálat esetén Magyarország területéről katonai szolgálatra bevonult és katonai szolgálat következtében meghalt személy özvegye (hadiözvegy)
* volt hadiárva
* volt hadigyámolt
* volt hadigondozott családtag (szülő, nagyszülő, testvér),

továbbá megnyitja a hadigondozotti jogosultságot a külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmezők részére a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően.

A gondozás ellátás fajtái: egyösszegű térítés, valamint havi rendszeres pénzellátás (hadirokkant, hadiözvegy, hadiárva, hadigondozott családtag).

Ezekhez társul még ápolási pótlék, gyógyászati ellátás, temetési hozzájárulás, gyógyászati segédeszköz ellátás.


A volt hadiárvákat, volt hadigondozott családtagokat és volt hadigyámoltakat egyéb ellátásuktól függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg: 28.500 Ft) 30 %-a, azaz 8.550 Ft. A járadék az igénybejelentést követő hónap első napjától jár, a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja a nyugdíjjal egyidejűleg. A hadigondozotti pénzellátás adómentes, annak az egyéb jövedelmek után fizetendő adóra kihatása nincs.

A hadigondozotti ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatala.

A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az eljárás díj- és illetékmentes.

A hadigondozotti ellátás iránti igényt a lakóhely szerinti illetékes járási hivatalban, az ott rendszeresített formanyomtatványon lehet előterjeszteni Hajdúböszörményben a Kormányablakban 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. szám alatt, Hajdúdorogon a Hajdúböszörményi Járási Hivatal Hajdúdorogi Kirendeltségén 4087 Hajdúdorog Tokaji út 4. szám alatti 2 sz. irodában.
A kérelem elektronikusan elérhető a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/hirdetmenyek/jarasok-hatosagi-nyomtatvanyok>)
A külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgárok kérelmüket a lakóhelyük szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviseleten is benyújthatják.

A kérelmező jogosultságát különösen az alábbi okiratokkal igazolhatja:
- halotti anyakönyvi kivonat, hivatalos hatósági értesítés vagy holttányilvánító bírósági végzés,
- a halál hadi eredetét igazoló irat (egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratok és hatósági igazolások, ezek hiányában más hitelt érdemlő mód), korabeli hadigondozó hatóság által 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vételt igazoló okirata,
- a kérelmező születési anyakönyvi kivonata, leszármazást igazoló okirat.


(Dr. Ficsor László sk. járási hivatalvezető)

 

Megjelent: 4295 alkalommal Utoljára frissítve: 2015. augusztus 11., kedd 12:41
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates